Beoordeel het vakantiehuis in Ste Foy de Longas Huis nr. 8988

Beoordeling accommodatie 8988

Op deze pagina kunt u de accommodatie waar u uw vakantie heeft doorgebracht op verschillende onderdelen beoordelen en eventuele suggesties ter verbetering aandragen. Wij zullen na verzending van het onderstaande formulier zo nodig met de verhuurder overleg voeren om onderdelen te bespreken. Het doel van deze enquête is om de kwaliteit van de vakantiehuizen in beeld te brengen en verder te verhogen. Indien u een terugkoppeling van de verhuurder wenst dan kunt u dit ook in het onderstaande formulier aangeven.

Indien u onverhoopt ernstige klachten over de accommodatie of de verhuurder heeft dan zullen wij u benaderen en u vragen om foto's, verklaringen of andere bewijslast ter onderbouwing van uw klachten te overleggen. Wij zullen de verhuurder de gelegenheid geven om op de klachten te reageren. Reviews met niet of niet voldoende onderbouwde klachten zullen door ons niet in behandeling worden genomen en niet geplaatst worden. Wij raden u aan om de speciale pagina over reviews eerst geheel te lezen voordat u een review plaatst. We hebben ook een pagina over het tijdig melden van klachten.

Door invulling en verzending van dit formulier geeft u vakantiehuis-frankrijk.nl toestemming om de uitslag van de beoordeling anoniem te publiceren en deze gegevens met de verhuurder te delen. Vakantiehuis Frankrijk heeft een privacy verklaring.
Tevens verklaart u het formulier geheel naar waarheid te hebben ingevuld en het cijfer voor de individuele onderdelen naar redelijkheid en billijkheid te hebben vastgesteld.

Deelname aan de enquête kan niet anoniem. De eigenaar/verhuurder moet kunnen controleren of u de accommodatie heeft gehuurd en ontvangt een kopie van het enquêteformulier.

Uw naam:
E-mail:
Huurdatum:

Uw cijfer heeft alles met uw waarneming, beleving en verwachtingen te maken. Bent u tevreden en heeft u gekregen wat u redelijkerwijs had mogen verwachten dan geeft u een onderdeel een voldoende of meer. Valt het u tegen dan geeft u het een lager cijfer. Een cijfer 1 voor bijvoorbeeld "staat van onderhoud" geldt voor een pand dat zo goed als onbewoonbaar is en een 10 staat voor voor het beste van het beste.

Per onderwerp kunt u het cijfer 1 tot en met 10 geven. Alle onderwerpen die u ziet waarvoor u een cijfer kunt geven zijn verplicht * om met een cijfer te belonen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   :

CAPTCHA code

 

Vakantiehuis Frankrijk houdt zich het recht voor om reviews/beoordelingen te verwijderen bij het ernstige vermoeden dat de beoordeling opzettelijke valse en/of misleidende informatie bevat of de review wordt gebruikt als pressiemiddel bij een geschil met de verhuurder. Dit geldt ook voor reviews die ongepaste en/of kwetsende inhoud bevatten. Indien een onderwerp een onvoldoende heeft gekregen wordt van de huurder verwacht dat de huurder hierop een toelichting geeft zodat de verhuurder mogelijk snel kan reageren of bepaalde zaken kan aanpassen.

Tot slot wil ik u erop wijzen dat wij een strikt beleid op het gebied van smaad hanteren.
Wanneer blijkt of dat redelijkerwijs verondersteld kan worden dat een review is aangemeld om moedwillig de reputatie van een verhuurder of onze website/bedrijf te schaden dan is er veelal sprake van smaad. Ook kan er sprake zijn van een onrechtmatige daad. Het wetboek van strafrecht ziet smaad als een misdrijf en kan mogelijk resulteren in een strafblad. Meestal wordt na de vaststelling van smaad door de rechter een schadevergoeding toegekend. Deze kan bestaan uit gemaakte kosten voor een advocaat, inkomensverlies en/of immateriële schade. Dit is bij veel huurders onbekend en zij realiseren zich niet dat een niet goed doordachte c.q. onzorgvuldige review voor hen een heel vervelende en vooral hele dure nasleep kan krijgen.