Logo vakantiehuis frankrijk Logo vakantiehuis frankrijk


Een cijfer geven is simpel maar een onderbouwing hiervan is lastiger!

De meest voorkomende fouten bij het plaatsen van een review!

Het is natuurlijk super als je vakantie perfect is verlopen, geen problemen met het vakantiehuis, iedereen naar z'n zin gehad, geen ongelukken gehad en lekker gegeten en gedronken en geslapen in een goed bed en weer ontspannen thuis gekomen. Wat wil je nog meer? Iedereen happy! Dan geef je je vakantie toch een vette voldoende of misschien wel een tien? Dat is dus redelijk simpel bij het invullen van een review maar het wordt behoorlijk wat lastiger wanneer de vakantie niet helemaal goed is verlopen omdat er iets onverwachts en vooral iets naars/vervelends is gebeurd. Of dat in uw beleving het toch allemaal iets anders was dan u zich had voorgesteld en dat het eigenlijk wel tegen valt. Dan wordt het toch wel iets moeilijker om een goede objectieve review te plaatsen. We zullen aan de hand van vaak voorkomende voorbeelden het voor u wat gemakkelijker maken om een goed onderbouwde review te maken. De eerste tip is: Plaats nooit een review wanneer uw hoofd nog vol zit met negatieve emoties! Slaap er liever eerst een nachtje over! Tip 2: Lees eerst deze pagina verder af voordat u de review gaat invullen!

Wat is het doel van een review

Het voornaamste doel is om toekomstige huurders van het vakantiehuis een hele goede indruk te geven van de mogelijkheden en onmogelijkheden van het vakantiehuis, welke voordelen de nieuwe huurders kunnen verwachten maar ook de nadelen. Het gaat hierbij dus NIET om tijdelijke incidentele zaken/problemen/gebeurtenissen die niet relevant zijn voor toekomstige huurders waarvan de kans op herhaling nihil of vrijwel nihil is. Dit geldt ook met name wanneer de oorzaak van een klacht in alle redelijkheid niet de huurder c.q. het vakantiehuis aangerekend kan worden.

Om een goede indruk middels een review achter te laten kan een voormalige huurder bij ons op 13 onderdelen een cijfer en vooral ook een toelichting op het cijfer geven. Hierbij is het van belang dat dit cijfer alleen betrekking heeft op dit ene onderwerp of onderdeel van de review zonder dat dit cijfer wordt beïnvloed door mogelijke negatieve/positieve ervaringen van de andere onderwerpen van de review. We geven u zo een paar voorbeelden om dit verder te verduidelijken. En ook voorbeelden van klachten die wij tegenkomen welke vaak geen (ter)echte klachten zijn.

Hou rekening met de locatie van het vakantiehuis (landelijk/agrarisch/bosrijk/water)

Koeien in de wei kunnen viezigheid en vliegen opleveren.Wanneer u een landelijk gelegen woning huurt nabij boerderijen of een bos en u woont zelf binnen de bebouwde kom, grote stad of andere volgebouwde omgeving dan kunt u dierengeluiden van de boerderij mogelijk als hinderlijk ervaren en de vliegen en andere insecten die er soms bij horen vreselijk vinden. En dan zijn er tot overmaat van ramp ook nog spinnen in het huis te vinden. Grote kans dat u het huis niet meer schoon vindt en dat u liever wat anders had geboekt. We zien soms dat huurders in dit geval een onvoldoende geven voor de schoonmaak maar ook geheel onterecht voor de prijs/kwaliteit verhouding, locatie/ligging van het pand, kwaliteit buitengebeuren en de presentatie op het internet van het huis. Soms willen ze nog een deel van de huursom terug en krijgen uiteindelijk dan ook nog eens ruzie met de verhuurder omdat die het maar allemaal onzin vindt dat gezeur over blubber aan de schoenen en een spinnetje in de badkamer en dan krijgt de verhuurder in persoon ook nog eens een dikke onvoldoende in de review. Is dit een overdreven voorbeeld? Nee: het is echt gebeurd! De review is niet geplaatst!

Is er water in de buurt dan heb je kans op muggen. We hebben een review gezien dat gasten het de verhuurder enorm kwalijk namen dat er veel muggen in de tuin waren en dat hij er niets aan heeft gedaan om ze weg te jagen of te doden. Vervolgens hebben ze het huis en alles en nog wat een slecht cijfer gegeven. Dit vinden wij dus geen goede review en deze zal ook niet door ons worden geplaatst. Wanneer je een huis in een landelijke/agrarische/bosrijke/waterrijke omgeving huurt dan krijg je er een heleboel dingen bij die je thuis misschien niet gewend bent en zal de huurder zich misschien een beetje moeten aanpassen. Dat moet je je als huurder vooraf goed realiseren.

Hou rekening met uw gezondheid / conditie / leeftijd

Is een huurder wat ouder of slecht ter been dan kan een huis in een heuvelachtig landschap op een geaccidenteerd terrein een probleem zijn. Wanneer uit de documentatie niet voldoende blijkt of het huis ook geschikt is voor mensen met een beperkte conditie of beperkte mobiliteit dan is het de verantwoordelijkheid van de huurders om hier vooraf naar te informeren. Dit geldt trouwens ook voor huurders die bovengemiddeld lang zijn en/of huurders die rugklachten hebben die graag in een goed bed willen slapen. Vraag dan vooraf naar de lengte van de bedden of de kwaliteit/leeftijd van de matrassen.
Moet een huurder gebruik maken van hulpmiddelen zoals een rolstoel dan is het wel verstandig om vooraf aan de verhuurder specifieke vragen te stellen die voor deze huurder van groot belang zijn.

Hou rekening met de leeftijd van het vakantiehuis

Een oud huis met karakter kom je vaak in de documentaties tegen of een huis met veel originele details. U moet weten dat veel hele oude huizen met veel liefde door de eigenaar zijn opgeknapt c.q. zijn verbouwd. Vaak zijn het huizen met hele dikke onverwoestbare muren die koeling geven in de warme zomers en de warmte in de winter juist vasthouden. Deze huizen hebben niet altijd de strakke geplamuurde muren die wij in Nederland of België hebben maar kunnen eruit zien als 100 jaar of langer gelden gebruikelijk was. Soms staat het huis een beetje scheef en kraken de houten vloeren. We zien wel eens reviews van huurders die dit maar niets vinden en dan een onvoldoende geven voor de bouwkundige staat van het huis. Dit vinden wij niet terecht want waarschijnlijk staat het huis er over 100 of 300 jaar nog en dat moet de eigenaar van een modern gebouwde rijtjeswoning nog maar afwachten of zijn huis zo oud zal worden. Huur je een behoorlijk oud huis dan huur je ook de specifieke kenmerken van zo'n authentiek huis.

Hou rekening met de beleving van een cijfer

Wanneer u een onderdeel van een review een cijfer geeft en vooral bij een onvoldoende dan moet u zich realiseren dat een lezer van uw review dit misschien anders kan opvatten dan u eigenlijk bedoelt. Als u voor de bouwkundige staat van een huis een 1 of een 2 geeft dan denkt een ander dat het huis op instorten staat of reeds is ingestort. In uw beleving waren misschien de muren vochtig en sloten de deuren niet gemakkelijk. Dat is hoeft niet een reden te zijn om een 1 als waardering te geven. We praten een vochtige muur niet goed maar het kan zijn dat toevallig net een dakgoot heeft gelekt. Een 1 of een 2 zal in een goede review niet of nauwelijks gegeven worden. Huizen die op instorten staan worden niet verhuurd.
Dit zelfde geldt voor alle andere onderwerpen die u eventueel zeer laag wilt beoordelen. Een 1 of een 2 is extreem en daarnaast moet u zich altijd afvragen of het een structureel probleem is of een tijdelijk probleem en vooral ook of het probleem het de verhuurder te verwijten valt.

Wanneer een probleem tijdig bij een verhuurder wordt gemeld dan kan er vaak nog iets aan gedaan worden. Hou bij het geven van de punten ook rekening met de oplossingsbereidheid van de verhuurder en de eventuele resultaten.
Indien een belangrijke klacht niet tijdig of pas na de vakantie bij de huurder wordt gemeld dan wordt de review door ons niet geplaatst. Hier kunt u lezen waarom!

Slechte cijfers vragen altijd om onderbouwing

Ons beleid is om negatieve reviews met beoordelingen die niet of niet voldoende zijn onderbouwd NIET te plaatsen. Ieder onderwerp dat een onvoldoende heeft gekregen zal afzonderlijk uitvoerig toegelicht moeten worden zodat wij maar zeker ook de toekomstige huurders goed kunnen inschatten of een review betrouwbaar is of niet. De indiener van een review heeft ook zijn verantwoordelijkheid om zijn eventuele klachten goed te formuleren/onderbouwen. Doet de huurder zijn huiswerk niet goed dan mag een verhuurder hier niet onnodig schade door lijden. Een review kan een enorme impact hebben op de toekomstige verhuur en dit moet ook een huurder zich realiseren en moet daarom goed afwegen of het te geven cijfer voor een review recht doet aan de aard van de verwijtbare klacht(en) en de mogelijke gevolgen van de review.

Voorbeelden van overmacht

Hieronder staan een paar voorbeelden die wij in de praktijk zijn tegengekomen die de vakantie van de huurder behoorlijk kunnen verpesten maar de verhuurder helemaal niets aan kan doen en derhalve geen negatieve invloed mag hebben bij het geven van een review:

  1. Wateroverlast door overvloedige regenval, overstromingen;
  2. Insectenoverlast van muggen, wespen, kevers, sprinkhanen en andere onprettige beestjes;
  3. Tekort aan water of geheel afsluiten van water op last van gemeente, overheid of andere instanties;
  4. Rook, roet of stank door brand elders ontstaan;
  5. Ongemakken binnen of buiten het huis ontstaan door storm of windhoos;
  6. (Langdurige) stroomuitval door externe oorzaak;
  7. Beperkte bewegingsvrijheid op last van (lokale) overheid;
  8. Stakingen bij bedrijven of overheden;

U bent heel boos

We komen het helaas wel eens tegen. De huurder heeft ruzie met de verhuurder gehad en waarover is voor dit voorbeeld niet eens zo belangrijk maar de huurder heeft er zo de pest in dat hij de review als oneigenlijk instrument gebruikt om zijn onvrede te uiten en misschien wel om wraak te nemen. Hij vult bewust veel onderwerpen onderwerpen sterk negatief in zonder alle onderwerpen uitvoerig toe te lichten en denkt dan wellicht: Zo die kan de toekomstige verhuur wel vergeten!
Reviews die sterk de indruk wekken dat de lage cijfers zijn ingegeven door enige vorm van rancune, wraak of pressiemiddel om gelijk te krijgen worden NIET door ons geplaatst ook al zijn de problemen die aanleiding tot de overdreven negatieve review mogelijk wel serieus. Vooral bij het plaatsen van een negatieve review moet de indiener zijn verantwoordelijkheid nemen om een eerlijke weergave te geven waardoor toekomstige huurders aan de hand van een goede onderbouwing hun conclusie kunnen trekken. Wanneer er delen van een review en/of toelichtingen aantoonbaar onjuist zijn en de huurder is zich hiervan bewust dan is er feitelijk sprake van laster. Laster is een gekwalificeerde vorm van smaad.

Oneigenlijk enen, tweeën en drieën uitdelen kan leiden tot smaad. Smaad is in het Nederlandse strafrecht een belediging waarbij iemands eer of goede naam wordt aangetast door een concrete beschuldiging, die gedaan wordt met het doel daaraan ruchtbaarheid te geven. Wanneer smaad gepleegd wordt door middel van een geschrift, afbeelding of geluidsdrager spreekt men van smaadschrift. Reviews vallen hier ook onder. Smaad en smaadschrift behoren tot de uitingsdelicten en zijn in Nederland als misdrijven al sinds de invoering van het Wetboek van Strafrecht in 1886 daarin strafbaar gesteld. Uiteraard werken wij niet mee aan plaatsing van een review wanneer wij vermoeden dat er mogelijk van smaad sprake is. Er zijn al rechtszaken aangespannen en gewonnen door gedupeerden van onterecht ingediende reviews.

Rol Vakantiehuis Frankrijk

Vakantiehuis-Frankrijk.nl, diens eigenaren en/of medewerkers beoordelen of een review voldoet aan de voorwaarden zoals op deze pagina maar of elders op onze website wordt vermeld/omschreven. Wanneer een review vervolgens blijkbaar niet voldoet dan zal de review niet worden geplaatst. Een review zal ook niet worden geplaatst wanneer er mogelijk sprake zou kunnen zijn van smaad / smaadschrift of laster.
Vakantiehuis-Frankrijk.nl treedt niet op als bemiddelaar bij conflicten tussen huurders en verhuurders. Wij zijn geen reisorganisatie en hebben geen enkele bemoeienis bij het tot stand komen van (huur)overeenkomsten tussen huurders, verhuurders en/of andere belanghebbende partijen. We gaan ook niet eindeloos met verhuurders en huurders in discussie over een review.