Logo vakantiehuis frankrijk
Blijf gezond tijdens uw vakantie in Frankrijk.

Annulering wegens Coronavirus in Frankrijk

Terug naar de vorige pagina

Corona virus Nu het Coronavirus Covid-19 steeds verder oprukt in Europa en de rest van de wereld, dus helaas ook in Frankrijk, heeft dit virus gevolgen voor verhuurders en huurders. We hebben daarom een aantal zaken over dit virus probleem voor u op een rijtje gezet.

Vakantiehuis Frankrijk is geen reisorganisatie maar een belangenorganisatie voor meer dan 1.000 Nederlanders en Belgen die zich bezighouden met de verhuur of verkoop van hun (vakantie)huis in Frankrijk.
Vakantiehuis Frankrijk is derhalve ook niet aangesloten bij de ANVR/SGR of andere belangenverenigingen voor reizigers of vakantieinstellingen. De aangesloten particuliere eigenaren bieden via ons platform rechtstreeks hun vakantiehuis aan zonder onze tussenkomst en hanteren hun eigen huur- en annuleringsvoorwaarden.

Verhuur vakantiehuis met of zonder huurcontract?

Strikt juridisch genomen zijn de afspraken die een verhuurder met een huurder heeft gemaakt in alle gevallen leidend. In veel huurcontracten wordt overeengekomen dat zowel de huurder als de verhuurder onder bepaalde voorwaarden de huurovereenkomst voor de ingangsdatum van de verhuur kan annuleren. Heeft u geen huurcontract of heeft u geen afspraken gemaakt omtrent annulering dan dient u terug te vallen op datgene wat hierover wettelijk wordt bepaald en dat is niet zo veel. De wetgever laat het maken van afspraken in detail over aan de betrokken partijen. De huurder en verhuurder moeten dus altijd samen hierover afspraken maken en deze vastleggen. Zowel de huurder als de verhuurder kan in dit geval eisen dat de al dan niet schriftelijke aangegane huurovereenkomst dient te worden uitgevoerd. Annuleert u de reservering als huurder dan bent u in principe uw huursom kwijt en annuleert u als verhuurder dan moet u de gehele huursom aan de huurder terugbetalen.

Wij adviseren de huurders en verhuurders altijd om een goede huurovereenkomst af te sluiten waarbij ook een annuleringsregeling is opgenomen. Ook een goede reis- en annuleringsverzekering kan veel financieel leed voorkomen. Heeft u reeds een vakantiehuis gehuurd dan adviseren wij u contact met de verhuurder op te nemen om te zien wat wel of niet mogelijk is. Boekt u een vakantiehuis bij een bij ons aangesloten verhuurder dan kunt u ook de reis- en/of annuleringsverzekering bij Vakantiehuis Frankrijk afsluiten. Zie onze website voor meer informatie over bijzonderheden en voorwaarden met betrekking tot Covid met o.a. de All-Risks annuleringsverzekering..

Mogelijk zal ook van belang zijn welk recht op de huurovereenkomst van toepassing is verklaard. Mogelijk geldt volgens het Franse recht andere wettelijke bepalingen dan volgens het Nederlandse of Belgische recht. In geval van twijfel adviseren wij u contact op te nemen met een juridisch deskundige op dit gebied of met uw rechtsbijstandverzekeraar. Vakantiehuis Frankrijk is geen deskundige op dit gebied.

Wilt u annuleren?

In alle gevallen dat u een vakantiehuis wilt annuleren dient u rechtstreeks contact op te nemen met de verhuurder van het vakantiehuis. Dit kan de eigenaar zijn of het bedrijf dat namens de verhuurder de verhuur regelt. Bij Vakantiehuis Frankrijk zijn geen uniforme annuleringsvoorwaarden. Iedere verhuurder is vrij om zijn eigen annuleringsvoorwaarden vast te stellen. Raadpleeg uw huurcontract om te zien wat u heeft afgesproken.

We zien af en toe dat huurders nu al willen annuleren terwijl ze pas over 2 à 3 maanden met vakantie gaan. Is dit wel reëel kan je je afvragen? Misschien zijn alle reisbeperkingen dan wel geheel of gedeeltelijk opgeheven en is annuleren helemaal niet nodig. Lang van te voren annuleren is voorbarig en bovendien zal een verhuurder hier niet altijd aan mee willen werken.

Teruggave van de huursom mogelijk?

Er zijn drie situaties denkbaar waar een huurder en verhuurder rekening moeten houden indien het om annuleren van een losse huurovereenkomst gaat die geen onderdeel uitmaakt van een pakketreis.

1. Op het moment van reserveren was het virus niet bekend en/of waren de mobiele beperkingen in Frankrijk niet bekend.
In dit geval had de huurder een annuleringsverzekering kunnen en moeten afsluiten om de huursom vergoed te krijgen. De hoogte van de te betalen huursom is afhankelijk van hoe het in het huurcontract is geregeld. Is er niets met betrekking tot een annulering geregeld dan zal de huurder de volledige huursom moeten betalen. Veel aanbieders van reizen geven een tegoedbon of voucher dat een jaar geldig is. Een verhuurder is niet verplicht om dit te doen.

2. Op het moment van reserveren was het wel bekend dat er een virus in Frankrijk actief was en/of was het wel bekend dat er mobiele beperkingen zouden kunnen of zijn ontstaan.
Indien dit het geval is dan heeft de huurder zelf het risico genomen dat er mogelijk beperkingen zijn tijdens zijn vakantie zouden kunnen ontstaan. Juridisch is er geen sprake meer van een onvoorzien en onzeker voorval waardoor een annuleringsverzekering niet zal gaan uitkeren. Ook nu is de verhuurder niet verplicht om tot restitutie over te gaan tenzij hierover vooraf onderling afspraken zijn gemaakt. De huurder en verhuurder moeten wel in onderling overleg proberen tot een oplossing te komen. De eerder genoemde tegoedbon of voucher kan een oplossing zijn doch is niet verplicht.

3. De verhuurder annuleert zelf de verhuur.
Wanneer de verhuurder zelf besluit om de boeking te annuleren dient de verhuurder de huurder in principe schadeloos te stellen door de aanbetalingen terug te betalen tenzij in de huurovereenkomst hierover nadere afspraken zijn gemaakt. De kosten die de verhuurder heeft gemaakt om zijn vakantiehuis te verhuren komen voor rekening van de verhuurder. Ons advies is ook om in dit geval te bekijken of je er samen uit kunt komen door middel van een voucher of tegoedbon of andere afspraken.

Conclusie is dat in alle gevallen de huurder en verhuurder moeten proberen om samen tot een passende oplossing te komen.

Omdat het altijd mogelijk is dat er op enig moment een verschil van inzicht kan bestaan of ontstaan over het al dan niet restitueren van de huursom kunnen aan de inhoud van deze webpagina en overige publicaties op onze website geen rechten worden ontleend.

Wanneer kan er weer geboekt worden?

Geen annuleringskosten

Nu! Maar de crisis dan? Vakantiehuis Frankrijk heeft een unieke constructie bedacht en gaat haar verhuurder straks adviseren om met gratis langdurige huuropties te gaan werken. Wij verwachten dat veel verhuurders dit advies zal opvolgen. Op dit moment ( 26-09-2023) zijn er vakantiehuizen te huur met de nieuwe flexibele huuropties.

Wat houdt de nieuwe flexibele huuroptie in?
Deze huuroptie houdt in dat een huurder één gratis optie kan krijgen op een vakantiehuis voor een bepaalde huurperiode en dat de huurder tot 14 dagen voor vertrek zonder kosten de huuroptie kan annuleren. Zo kan je zorgeloos en zonder financieel risico een vakantiehuis in optie nemen.

Op het moment dat de lockdown is opgeheven en geen Nederlands negatief reisadvies voor Frankrijk geldt met de code Oranje of Rood en er geen reisbeperkingen in Frankrijk meer gelden dan zal de huurder gevraagd worden om de huuroptie om te zetten in een definitieve reservering en zal, indien de huurder echt wil huren, een huurovereenkomst worden opgesteld. Zodra een huurder beslist om definitief te gaan huren vervalt de flexibele huuroptie en gaat de huurder pas de huursom betalen. De huurder kan gerust gaan boeken want hij kan bij ons een annuleringsverzekering afsluiten die ook uitkeert (75%) indien de Nederlandse codering voor Frankrijk wijzigt van code Groen of code Geel naar code Oranje of code Rood. De verzekeringsvoorwaarden kunnen voor nieuwe verzekeringen bijgesteld worden wanneer de pandemie hier aanleiding toe geeft. Op onze verzekeringspagina en op de pagina van de verzekeraar vindt u meer informatie over de dekking van de unieke All-Risks verzekering..

Via de volgende link ziet u alle vakantiehuizen die op dit moment de flexibele huuroptie aanbieden. Klik hier.

Het door Vakantiehuis Frankrijk ontwikkelde optie systeem zal huurders zeker prikkelen om een vakantiehuis in Frankrijk te gaan zoeken.

Meldt u zich aan voor onze nieuwsbrief of bezoek regelmatig de website van Vakantiehuis-Frankrijk.nl indien u op de hoogte gehouden wilt worden.

Negatief reisadvies van de overheid

Wanneer een overheid een negatief reisadvies afgeeft dan is en blijft dit slechts een goed bedoeld advies en geen verplichting. Het is aan de reiziger om dit advies wel of niet op te volgen. Een huurder is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Een negatief reisadvies is derhalve ook geen dwingende reden om kosteloos een reis te kunnen annuleren. Soms biedt een annuleringsverzekering de mogelijkheid te annuleren bij een negatief reisadvies. Bekijk hier het actuele reisadvies van de Nederlandse overheid.

Kans op besmetting.

Er zijn vakantiegangers die de gezondheidsrisico’s in Frankrijk niet groter of anders inschatten dan in hun eigen land. Het besmettingsgevaar lijkt kleiner wanneer men kiest voor vervoer met eigen auto dan vervoer met een trein of vliegtuig. Ook lijkt de besmettingskans in een vrijstaand vakantiehuis kleiner dan in een groot hotel of drukke camping. Dit is geenszins een reisadvies van onze kant maar we zien in onze statistieken dat er nog steeds belangstelling is om een vakantiehuis in Frankrijk te huren of te kopen. Het is aan de huurder of hij of zij wil gaan huren of niet. Als het niet verantwoord is om op reis te gaan dan moet een huurder voor wat ons betreft dit zeker niet doen en bij zeker niet bij een totale lock down. Maar wanneer het allemaal weer mag dan lijkt ons ook het huren van een rustig gelegen vakantiehuis de meest veilige manier om een vakantie in Frankrijk te vieren.

Luister vooral naar het advies van de overheid dat gebaseerd is op het advies van deskundigen. Houdt minimaal 1,50 meter afstand van elkaar en draag zoveel mogelijk een mondkapje. Zijn er geen mondkapjes voor u beschikbaar? Op Youtube vindt u veel video's met instructies om zelf mondkapjes te maken. Inmiddels staat vast dat de kans op besmetting in de open buitenlucht met inachtneming van voldoende afstand tot elkaar vrij klein is. Dit is goed om te weten indien u andere personen wil ontmoeten. Vermijdt vooral ook drukke locaties. Gun elkaar de ruimte thuis, op uw werk en straks op uw vakantieadres.

Kansen op genezing.

Wereldwijd wordt naarstig gezocht naar een vaccin en/of medicijn naar het Covid-19 virus. Vrijwel dagelijks zijn positieve berichten te vinden over de ontwikkeling van vaccins en medicijnen. Voor de meeste deskundigen op dit gebied staat het wel vast dat een goed werkend vaccin nog wel een tijdje kan duren voordat dit wereldwijd op de markt komt. Tot die tijd blijft het dwingende advies: afstand houden, mondkapjes en handen wassen.

Branchevereniging ANVR / SGR

Een individuele verhuurder van een vakantiehuis is meestal niet aangesloten bij een reisorganisatie en valt meestal niet onder de aanvullende regels of bepalingen die gelden voor reisorganisaties die pakketreizen verkopen en die bij een overkoepelende branchevereniging zijn aangesloten. Een pakketreis is een vakantie waarbij de huur van een vakantiehuis wordt gecombineerd met andere diensten zoals het vervoer naar de accommodatie en de terugreis. Voor pakketreizen gelden mogelijk dus andere regels. Een huurder kan het beste voor vragen over annulering of omboeking met de verhuurder contact opnemen.

Mag een verhuurder afwijkende afspraken maken?

Het staat in alle gevallen een verhuurder vrij om al dan niet nadere afspraken met een huurder te maken indien een huurder voor zijn vertrek wenst te annuleren en geen beroep kan doen op een annuleringsverzekering en/of andere compenserende maatregel. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat in de meeste gevallen een verzekeraar vanwege het Coronavirus geen uitkering geeft en zich beroept op overmacht tenzij het een zogenaamde all-risks verzekering betreft die is ingegaan voordat het Coronavirus bekend is geworden. Misschien heeft een verhuurder een alternatief gevonden of kan een vakantie worden naar een andere datum worden verzet? Misschien zijn er andere oplossingen mogelijk? Ook hiervoor kan de huurder met de verhuurder contact opnemen. De verhuurder moet wel bij afwijkende afspraken rekening houden met de kosten die hij eerder heeft moeten maken.

Gevolgen voor de verhuurders door het Corona virus

Het Coronavirus zal zeker gevolgen hebben voor de omzet van de verhuurders vanwege de onzekerheden rondom het virus. Vakantiegangers kunnen geneigd zijn om hun boeking voorlopig uit te stellen totdat er voldoende duidelijkheid is over het virus ten aanzien van besmettingskans, preventie en genezing. Dit betekent voor de verhuurders, die soms volledig voor hun inkomen volledig van de huurinkomsten afhankelijk zijn, een forse aderlating en zullen zij hun reserves moeten aanspreken. Niet alle verhuurders zullen daarom meewerken aan een soepel resitutiebeleid.