Logo vakantiehuis frankrijk
Door een gemeenschappelijke positieve instelling behouden wij een goede naam!

Algemene voorwaarden + Aanvullende voorwaarden

Voorwaarden adverteren op basis van provisie (no cure, no pay)

De volgende voorwaarden zijn van toepassing naast de Algemene Voorwaarden indien de advertentiekosten worden betaald op basis van een percentage over de huursom van een accommodatie. Deze vorm van adverteren wordt ook wel op basis van provisie en no-cure, no-pay genoemd. Deze voorwaarden zijn voor het laatst op 20 januari 2020 aangepast.

Door middel van adverteren op vakantiehuis-frankrijk.nl verklaart de verhuurder dat hij/zij of diens vertegenwoordiger de inhoud van de algemene voorwaarden en onderstaande aanvullende voorwaarden, definities en regels volledig te hebben begrepen en deze voorwaarden en regels als geheel te accepteren.

Aanvullende definities en regels:

Huur: De kale huursom die per week of andere periode bij de huurder in rekening wordt gebracht. Reserveringskosten en huur van linnenpakketten worden ook geacht tot de huursom te behoren waarover de provisie wordt berekend. Borgsom, energiekosten, toeristenbelasting en een redelijke vergoeding voor de schoonmaakkosten vallen niet onder de huurkosten. Op dit moment kunnen uitsluitend perioden van een week of meerdere weken worden geboekt. Dag- of weekendverhuur is mogelijk maar indien een week gedeeltelijk wordt verhuurd dan dient de gehele betreffende week waarvan een gedeelte is verhuurd op onze kalender te worden geblokkeerd.

Hoogte huur
: Het is de verhuurder uitdrukkelijk niet toegestaan om op vakantiehuis-frankrijk.nl hogere huurprijzen aan huurders te vragen dan op andere websites of andere media.

Provisie
: De provisie is een percentage dat over de huur in rekening wordt gebracht als vergoeding voor het plaatsen van de accommodatie op de website. Over de provisie is in principe BTW verschuldigd. De minimum provisie per boeking bedraagt 30 euro en is exclusief BTW.

Correspondentie met huurders: Alle correspondentie met een huurder dient uitsluitend op onze beveiligde website te worden gevoerd totdat uit deze correspondentie duidelijk blijkt dat de huurder de accommodatie wil boeken of niet! Het is niet toegestaan om voordien met de huurder op enige andere wijze te communiceren.
Zolang een huurder niet een boeking heeft geaccepteerd is het niet toegestaan om direct of indirect te verwijzen naar e-mail adressen, telefoonnummers en/of externe websites of andere instanties waardoor wij het zicht op een mogelijke boeking kunnen verliezen.

Informatie verzoeken
: Potentiële huurders vragen vaak om informatie indien zij de informatie niet bij de advertentie kunnen vinden. De verhuurder dient in principe binnen 24 uur doch uiterlijk binnen 48 uur op vragen van de huurder de reageren. Bij herhaald niet reageren op informatieverzoeken is vakantiehuis-frankrijk.nl gerechtigd om de advertentie (tijdelijk) te verwijderen of op een lagere positie te plaatsen en/of aanvullende voorwaarden aan de verhuurder te stellen.
Uiteraard dient een verhuurder er voor zorg te dragen dat alle informatie die hij op de website van vakantiehuis-frankrijk.nl plaatst altijd volledig, correct en actueel is en op niet op enige wijze misleidend mag zijn.

Reserveren:
Indien een huurder wenst te reserveren dan dient de verhuurder in principe binnen 24 uur doch uiterlijk binnen 48 uur hierop te reageren met een acceptatie of een afwijzing. Indien de verhuurder niet binnen 48 uur reageert dan zal vakantiehuis-frankrijk.nl noodgedwongen contact met de huurder opnemen en helaas moeten mededelen dat de verhuur niet mogelijk is. Niet tijdig reageren op huurverzoeken zal leiden tot een tijdelijke verwijdering van de advertentie of een verminderde vindbaarheid op onze websites.

Exclusiviteit:
De verhuurder heeft de vrijheid om boekingen van andere partijen te accepteren dan vakantiehuis-frankrijk.nl. Er is geen sprake van exclusiviteit tenzij dit nadrukkelijk tussen verhuurder en vakantiehuis-frankrijk.nl is afgesproken.

Boeking(en):
Een boeking komt tot stand nadat de verhuurder aan vakantiehuis-frankrijk.nl heeft aangegeven de reservering te zullen accepteren. De verhuurder dient dit aan te geven via de formulieren op de beveiligde website. Wanneer door de verhuurder een reservering definitief wordt geaccepteerd dan ontvangt hij de contactgegevens waarover vakantiehuis-frankrijk.nl beschikt zodat de verhuurder zelf de boeking kan afronden zoals het opstellen van een huurovereenkomst en een factuur voor de huurder.

Incasso:
De provisie die de verhuurder uit hoofde van geaccepteerde boekingen verschuldigd is wordt aan de verhuurder middels een factuur kenbaar gemaakt. De verhuurder is gehouden deze factuur binnen 14 dagen te voldoen.
Vakantiehuis-frankrijk.nl draagt geen zorg voor de incasso van gelden van de huurder. Dit is de verantwoordelijkheid van de verhuurder.

Annulering binnen 14 dagen:
Indien een boeking door een huurder binnen 14 dagen wordt geannuleerd dan is de verhuurder geen provisie verschuldigd indien overduidelijk uit de correspondentie op onze website met de huurder blijkt dat de huurder binnen 14 dagen heeft geannuleerd. Het is om deze reden noodzakelijk om de gehele correspondentie met de huurder via onze website te laten lopen totdat echt duidelijk is of de huurder de accommodatie wil reserveren of niet. De verhuurder dient bij een annulering altijd gebruik te maken van de 'annuleringsknop' die op de communicatiepagina staat.

Annulering na 14 dagen: Indien een boeking door een huurder na 14 dagen wordt geannuleerd dan is de verhuurder de volledige provisie verschuldigd. Het is verantwoordelijkheid van de verhuurder om een goede huurovereenkomst met de huurder aan te gaan waar een annuleringsregeling is opgenomen. In deze huurovereenkomst kan de verhuurder opnemen dat bij een annulering annuleringskosten verschuldigd zijn hetgeen in de verhuurbranche zeer gebruikelijk is. Met de annuleringskostenvergoeding kan de verhuurder de provisie en overige kosten compenseren. Vakantiehuis-Frankrijk.nl kan indien gewenst voor de verhuurder een flexibel huurcontract opstellen die de verhuurder bij alle reserveringen als basis kan gebruiken.

Valse annulering:
Van een valse annulering is sprake indien de verhuurder, al dan niet in samenwerking met de huurder of andere partijen, aan vakantiehuis-frankrijk.nl laat weten dat de verhuur door een huurder is geannuleerd terwijl dit niet zo is. Van een valse annulering is ook sprake indien er wordt geannuleerd en vervolgens op andere voorwaarden en/of een andere huurtermijn een huurovereenkomst met betrokken partijen wordt aangegaan. In geval van een valse annulering geeft de verhuurder toestemming aan Vakantiehuis Frankrijk om de gegevens die aan Vakantiehuis Frankrijk zijn verstrekt, waaronder zijn persoonlijke gegevens, te gebruiken in procedures om schades op de verhuurder te verhalen en de gebeurtenissen openbaar te maken..

Kalendergebruik:
In de Algemene Voorwaarden staat vermeld dat de verhuurder verplicht is om de kalenders bij een advertentie actueel te houden. Bij verhuur op provisiebasis gelden tevens de volgende bepalingen:

  • Uiterlijk 1 september van ieder jaar dient de kalender voor het komende jaar te worden geactiveerd en minimaal 8 verhuurbare weken worden aangeboden waaronder minimaal 5 weken in het hoogseizoen. Hiervan kan, tegen nader te bepalen voorwaarden en in overleg met vakantiehuis-frankrijk.nl van worden afgeweken.
  • Indien op enig moment wordt geconstateerd dat de kalender niet actueel is en ten onrechte wordt vermeldt dat een week vrij is dan heeft in voorkomende gevallen vakantiehuis-frankrijk.nl het recht om de advertentie (direct) te verwijderen of aanvullende en/of beperkende voorwaarden naar de verhuurder te stellen. Het accuraat bijhouden van de kalender is derhalve van zeer groot belang.
  • Verhuurder kan een beroep doen op overmacht indien de tekortkoming hem niet kan worden aangerekend.
  • Indien de verhuurder in afwachting is van een schriftelijke bevestiging van de huurder of een (aan)betaling van de huursom dan dient de verhuurde periode als bezet te worden gemerkt of als optie in de kalender bij de advertentie te worden gemerkt.

Wij willen de beste zijn: Wij streven er naar om de allerbeste website met de mooiste en betaalbare vakantiehuizen in Frankrijk te zijn en daar hebben wij heel veel tevreden huurders keihard voor nodig. Zonder tevreden huurders zijn er ook geen tevreden verhuurders. Vandaar dat wij streng letten op de kwaliteit van de website zelf en de inhoud van de website.

Looptijd advertentie: De looptijd van een advertentie op basis van provisie is in principe onbeperkt en er geldt geen opzegtermijn. De advertentie kan op ieder moment door de verhuurder worden beëindigd zodra alle lopende informatieverzoeken, reserveringen, opties etc. zijn afgerond en nadat door de huurder alle provisies zijn betaald. Een opzegging kan niet worden gebruikt om daarna te switchen naar een andere advertentievorm.
Vakantiehuis-Frankrijk.nl kan na verloop van tijd, dit is meestal na ongeveer een jaar, eenzijdig de verhuurder een vrijblijvend voorstel doen om de advertentie om te zetten in een advertentie tegen vaste advertentiekosten. Dit kan zich voornamelijk voor doen indien er over een lange tijd geen boekingen zijn gerealiseerd terwijl de advertentie wel veelvuldig wordt bekeken. Indien de verhuurder van dit voorstel geen gebruik wil maken dan zal/zullen de advertentie(s) van de websites van vakantiehuis-frankrijk.nl worden verwijderd.

Minimaal aantal weken te verhuren:
Indien structureel minder dan 8 verhuurbare weken per jaar, waarvan 4 weken in het hoogseizoen, via onze website worden aangeboden dan is vakantiehuis-frankrijk.nl gerechtigd de provisie te verhogen of de advertentie te verwijderen. Vakantiehuis-frankrijk.nl zal in dit geval de verhuurder hiervan minimaal 30 dagen van te voren bericht geven zodat de verhuurder eventueel alsnog meerdere weken in het lopende jaar of in het komende jaar te huur kan aanbieden.
Indien de kalenders van het lopende jaar en het komende jaar niet zijn geactiveerd of alle weken voor verhuur zijn geblokkeerd dan zal de advertentie van onze website worden verwijderd. Er is dan immers geen verhuur meer mogelijk.

Switchen:
Indien de advertentie op vakantiehuis-frankrijk.nl minimaal 365 dagen heeft bestaan en in deze periode de accommodatie minimaal 26 weken op onze website/verhuurkalender voor verhuur beschikbaar is geweest, waaronder minimaal 4 weken in het hoogseizoen, dan is het mogelijk om te switchen naar een advertentie op basis van een vast advertentiebedrag. Het advertentietarief voor het dan komende jaar bedraagt 75% van de door de verhuurder verschuldigde provisie in de voorgaande 365 dagen met een minimum van 126 euro inclusief 21 % BTW per advertentie. Indien in het voorgaande jaar van een kortingsactie gebruik is gemaakt dan bedraagt het advertentietarief voor het komende jaar 150% van de door de verhuurder verschuldigde provisie. Indien vakantiehuis-frankrijk.nl niet de mogelijkheid heeft gehad om 26 weken op jaarbasis te kunnen verhuren dan is switchen naar een vast tarief niet mogelijk.

Aanpassing voorwaarden en sancties
. Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit overeenkomsten met vakantiehuis-frankrijk.nl of uit onderhavige voorwaarden en/of algemene voorwaarden en/of aanvullende voorwaarden en/of gedane toezeggingen niet geheel of slechts gedeeltelijk nakomt dan heeft vakantiehuis-frankrijk.nl altijd het recht om aanvullende voorwaarden te stellen en/ of de zichtbaarheid/vindbaarheid van de advertentie te beperken en/of de advertentie tijdelijk of permanent te verwijderen.

Redelijkheid voorwaarden. Vanwege ons transparante beleid staan wij open voor verdere verbetering van de voorwaarden, regeltjes en andere bepalingen op onze website. Vindt u bepaalde regels onduidelijk, onredelijk of praktisch niet goed uitvoerbaar dan horen wij dit graag van u. Wellicht kunnen wij de voorwaarden op bepaalde punten aanpassen of voor u op een onderdeel een uitzondering maken. Maar wij moeten dit wel vooraf van u vernemen en niet achteraf wanneer er reeds een probleem is ontstaan of dreigt te ontstaan.